Informatii

Învăţământul din Neamţ

Am răspuns cu drag unei noi întrebări lansate de ziarpiatraneamt.ro: Ce considerați dumneavoastră că ar trebui schimbat sau corectat la sistemul de învățământ din Neamț?

În rândurile următoare puteţi citi răspunsul meu:

Sistemul public de învățământ din Neamț nu poate fi separat de sistemul național și nu poate fi schimbat sau corectat major pe plan local. Consider, totuși, că se pot aduce câteva îmbunătățiri sistemului public de învățământ din Neamț.

Funcționarea corectă a învățământului este condiţionată de o strânsă colaborare instituțională între Primărie și celelalte instituții ale statului direct răspunzătoare acest domeniu: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifce, Prefectura, Inspectoratul Școlar, primăriile și consiliile locale ale celorlalte unităţi teritorial administrative din judeţ, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Comunitatea locală trebuie să se implice în mod real, activ şi responsabil la nivelul unităţilor şcolare în funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor educaţionale de calitate.

O mare provocare pentru viața familiilor din mediul urban al județului Neamț o reprezintă creșterea și supravegherea copiilor în perioada în care părinții se află la locul de muncă. După orele de școală, mulți copii rămân nesupravegheați și nu au sprijin pentru efectuarea temelor. Efectul este îngrijorător. În ultimii ani, s-au înregistrat din ce în ce mai multe cazuri de abandon școlar. La unele instituții ce oferă servicii de after-school, părinții sunt nevoiți să acopere fie costurile de masă, fie cele de plată a supraveghetorilor, ceea ce reprezintă o piedică în frecventarea unităţilor after school exact pentru copiii care ar avea mai mare nevoie de astfel de servicii. Consider necesară echiparea fiecărei şcoli cu un after school, în funcție de infrastructura existentă – organizarea acestuia în săli de clasă, care pot fi adaptate pentru astfel de activități. O nouă abordare privind sistemul de învătământ privește încurajarea companiilor private şi dezvoltatorilor imobiliari de clădiri de birouri sau rezidențiale de a include componenta after school în viitoarele lor proiecte de dezvoltare.

Învățământul nemțean trebuie să se remarce și prin activitatea cluburilor sportive școlare. Fondurile alocate în prezent acestor unități, prin Ministerul Educației, nu acoperă nici pe departe necesarul de finanțare al activităților, fenomenul de subfinanțare fiind deja cronicizat, astfel încat se pune în pericol calitatea activităților sportive desfășurate cu elevii. Un alt proiect prioritar este construirea unui complex multifuncțional pentru activități extrașcolare pentru copii și tineri. Complexul, administrat de municipalitate sau de Consiliul Județean, poate avea sală de sport de nivel competițional, patinoar, bazin de înot, sală de spectacole şi săli de curs, toate cu acces gratuit pentru elevii nemțeni. De asemenea, persoanele din unitățile de învățământ din rețeaua școlară a județului Neamț vor putea benefcia de toate serviciile complexului multifuncțional.

Nivelul de pregătire al elevilor este strâns legat de absenteism. Combaterea absenteismului prin asigurarea celor mai bune condiții de studiu pentru elevi este cheia unui sistem de învățământ performant. De asemenea, să nu uităm de profesori care trebuie să înțeleagă rapiditatea cu care se succed generațiile de elevi. Astfel, aceștia trebuie să aibă permanent acces la programe de formare și de perfecționare profesională.

Întregul articol poate fi citit aici.

Standard
Informatii

Turismul în Piatra-Neamţ

Recent, am fost întrebat de ziarpiatraneamt.ro ce cred că ar mai trebui îmbunătățit pentru a crește atractivitatea turistică a municipiului Piatra-Neamț. Mai jos găsiţi răspunsul meu:

Mereu am spus că Piatra-Neamț trebuie să fie întâi al pietrenilor și apoi al turiștilor. Când orașul va fi atractiv pentru locuitorii săi atunci și turismul se va dezvolta.

Să ne aducem aminte că prin Hotarâre de Guvern nr. 511 din 2 iunie 2010, intrată în vigoare la data de 14 iunie 2010, s-a aprobat atestarea zonei turistice a municipiului Piatra-Neamţ ca staţiune turistică de interes naţional. Prim-Ministrul de la acea vreme, Emil Boc şi Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, au transformat municipiul Piatra-Neamţ în staţiune turistică.  

Conform Hotărârii nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistic documentația transmisă Guvernului pentru atestarea staţiunii turistice trebuie să cuprindă:

a) monografia turistică;

b) documentațiile privind amenajarea teritoriului și urbanismul, respectiv: planul urbanistic general și regulamentul aferent acestuia și planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia;

c) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 Hotărârii nr. 852 din 2008.

Trebuie să reinventăm turismul în Piatra-Neamț? Sau poate ar fi interesant de revăzut aceea documentație, transmisă Guvernului în 2010, care să devină un punct de plecare în demersul de creștere a atractivității turistice.

Ca motode de îmbunătățire a gradului de atractivitatea turistică a municipiului Piatra–Neamț, cu aplicare imediată, mă gândesc la reconfigurarea totală a Parcului Central (alei, banci, gard viu, zone cu flori, tobogane gonflabile, tarabe – sunt multe care trebuie să dispară!) și desființarea parcului zoologic. Dorința multor pietreni este transformarea grădinii ZOO și a traseului ce duce spre platoul de la Cercul Gospodinelor într-un parc liber, neîngrădit bine iluminat și în care să se simtă în siguranță. Acea zonă poate cuprinde și un Orășel al Copiilor.

Trebuie avută în vedere și infrastructura generală – căile de acces. Legături feroviare bune și un drum expres Piatra-Neamț – Bacău ar deschide perspectivele de atragere a călătorilor spre zona turistică a municipiului Piatra-Neamţ, staţiune turistică de interes naţional.

Să nu uităm de siguranța cetățeanului și încrederea în autorități. Un oraș sigur este un oraș atractiv.

Articolul întreg îl puteţi citi aici.

 

Standard
Informatii

Ciocoii vechi și noi

collage

Acum aproape două secole, pe 6 septembrie 1819, se năștea la București prozatorul Nicolae Filimon, creatorul lui Dinu Păturică, eroul primului roman notabil al literaturii române. Ciocoii vechi și noi a fost publicat pentru prima dată în anul 1862 de Revista Română a lui Al. I. Odobescu iar în anul 1863 apare ca volum.

În „Ethica Geometrico Demonstrata” (Etica prezentată într-o ordine geometrică), Baruch Spinoza spune că unei pasiuni şi unui viciu nu le poţi opune cu folos, decât ceva egal în forţă, dacă nu ceva mai tare decât ele. În Ciocoii Vechi și noi, Nicolae Filimon reușește să prezinte ciocoismul drept un viciu activ, iar adevăratele virtuţi ale vieţii democratice – politeţea, spiritul de dreptate, cinstea, simplitatea, loialitatea, prudenţa, toleranţa, blândeţea curajoasă şi curajul blând, grija şi iubirea – apar ca valori morale şi forţe sufleteşti lipsite de vlagă.

Vă recomand cu drag să recitiți Ce naște din pisică șoareci mănâncă!

Standard
Informatii

Să ne bucurăm, așadar!

Vivat academia!

Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet!

Vivant membra quaelibet!

Semper sint in flore!

(Gaudeamus igitur)

rares

9 Septembrie 2016 – Deschiderea Oficială a Asociației Alumni Colegiul Național Petru Rareș, Piatra-Neamț

   Dragi absolvenţi şi colegi sunteţi bineveniţi să deveniţi membri şi, împreună, să facem parte din prima Asociaţie de absolvenţi ai Prestigiosului Colegiu Naţional Petru Rareş din Piatra Neamţ!

La iniţiativa unor absolvenţi ai Colegiului Naţional Petru Rareş a luat naştere ASOCIAŢIA ALUMNI COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA NEAMŢ, singura Asociaţie care va avea ca scop principal susţinerea intereselor generale ale elevilor Colegiului Naţional Petru Rareş Piatra Neamţ, prin consolidarea relaţilor de colaborare dintre absolvenţi ai diferitelor promoţii, de a promova spiritul de colaborare dintre profesori, actuali şi foşti elevi şi mediul socio-economic pentru cultivarea performanţei.

Aştept cu drag să vă alăturaţi acestei initiaţive unice şi să vă înscrieţi ca membri în Asociaţia Alumni Colegiul National Petru Rareş!

Asociaţia a fost creată la iniţiativa a 8 membri fondatori după exemplul altor asociaţii din străinatate unde organizaţiile de tip alumni sunt extrem de încetăţenite în sistemul vest-european şi mai ales cel nord-american, ele funcţionând pe lângă toate instituţiile de învăţământ superior, de stat sau private, devenind astfel adevărate organisme instituţionale, cu un impact extraordinar în viaţa campusurilor universitare şi al inter-conectării acestora şi integrării micro-spaţiului universitar în macro-sfera socială.

Conform obiectivelor formulate la înfiinţare, Asociaţia Alumni Colegiul National Petru Rareş are ca scop promovarea, organizarea, coordonarea şi facilitarea acţiunilor cu caracter social şi filantropic menite să aibă un impact educațional şi cultural imediat dar şi pe termen lung asupra comunităţii Colegiului Petru Rares (elevi şi profesori), asupra comunităţii membrilor Asociaţiei şi, prin extensie, asupra comunităţii foștilor absolvenți aflați în țară sau în străinatate.

Gândul deschiderii acestei asociații a luat ființă acum patru ani la o revedere după 20 de ani a generației 1992 când fondatorii au remarcat o lipsă de repere culturale și sociale care ar putea fi accesibile tinerilor elevi din cadrul colegiului.

Asociaţia Alumni Colegiul National Petru Rareș este o asociaţie non-profit ce operează cu un capital format exclusiv din donaţii şi cotizaţii ale membrilor.

Asociația Alumni Colegiul Național Petru Rareș își propune următoarele proiecte:

Proiect 1:  acordarea de ajutoare materiale, de asistență și sprijin elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea școlară, extrașcolară și didactică;

Proiect 2:  organizarea de colocvii și concursuri literare, sportive sau științifice destinate competiției și contactului interpersonal între actualii și foștii elevi și profesori ai Colegiului;

Proiect 3: iniţierea şi stabilirea de parteneriate şi colaborări cu alte ONG-uri sau foruri şi instituţii care desfăşoară activităţi de natură educaţională, culturală, antreprenorială şi de voluntariat în domeniul public sau privat în vederea înlesnirii unui schimb de experiență pentru elevii Colegiului Național Petru Rareș;

Proiect 4: organizarea de acțiuni și activități care să faciliteze schimbul de experiență și expertiză între actualii elevi și profesori ai Colegiului și membrii Asociației.

   Mândru că sunt rareșist!

Standard
Informatii

La multi ani, Caesar!

cezar2

În urmă cu 2116 ani, pe 13 iulie 100 î.Hr, s-a născut Gaius Iulius Caesar. General şi om de stat roman, cuceritorul Galliei (58-50 î.Hr.), victorios în războiul civil din 49-45 î.Hr. şi dictator (46-44 î.Hr.),  Caesar a lansat o serie de reforme politice şi sociale înainte de a fi asasinat de un grup de aristocraţi în clădirea Senatului, la idele lui Marte din anul 44 î.Hr.

Caesar a schimbat decisiv şi ireversibil cursul istoriei în lumea greco-romană. Societatea greco-romană a dispărut de atât de mult timp, încât majoritatea numelor marilor săi bărbaţi înseamnă uneori prea puţin pentru omul modern. Însă numele lui Caesar, la fel ca şi cel al lui Alexandru, încă se află pe buzele tuturor oamenilor din lumea creştină şi cea islamică. Chiar şi cei care nu ştiu nimic despre Gaius Iulius Caesar ca personalitate istorică ştiu că numele său reprezintă un titlu ce semnifică un conducător atotputernic unic, precum kaiser în germană, ţar în limbile slave şi qaysar în limbile islamice.

Fere libenter homines id quod volunt credunt – Aproape întotdeuna oamenii cred ceea ce-şi doresc (De bello galico).

Standard