Urări

Sfinții să vă iubească!

Tuturor celor ce poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil sau derivate ale acestora, le doresc ani mulți, cu pace și bucurie, cu sănătate și fericire!

Sfântul Arhanghel Mihail, înger al Legii, slujitor al dreptății și al adevărului împreună cu Sfântul Arhanghel Gavriil, înger al harului, să aducă în viața voastră bucuria și blândețea lui Dumnezeu.

Standard
Urări

Uniți, suntem puternici

Iubirea de țară e pururea și pretutindenea iubirea trecutului; patria vine de la cuvântul pater și numai oamenii care țin la instituțiile părintești lor, la petecul de pământ sfințit de munca și sângele părinților, pot fi patrioți.
Patriotismul nu este iubirea țărânei, ci iubirea trecutului, fără cultul trecutului nu există iubire de țară.
Să mergem, așadar, pe urmele strămoșilor, cuminți, smeriți și demi în același timp. Risipiți și împrăștiați printre neamuri nu vom birui. Uniți, vom fi mai puternici și vom bucura pe Dumnezeu și pe sfinții strămoși!

Standard