Informatii

Despre fanarioți și creștinii din Siria

Acum 309 ani, pe 6 octombrie 1711 – Nicolae Mavrocordat urca pe tronul Moldovei.

Cu el începea, în Principate, epoca fanariotă.

În mod tradiţional, epoca fanariotă începe în 1711, pentru Moldova, şi în 1716, pentru Muntenia, cu domniile succesive ale lui Nicolae Mavrocordat.

Între 1711 şi 1716, se petrecuseră evenimente foarte grave, atît în Moldova, cît şi în Ţara Românească.

În 1711, Dimitrie Cantemir, pe care turcii, crezîndu-l credincios lor, îl puseseră pe scaunul Moldovei cu puţin timp înainte, prevăzînd războiul împotriva Rusiei, semnează cu Petru cel Mare un adevărat pact de alianţă şi de protectorat, înfrîngerea de la Stănileşti — cu greu de închipuit pentru armatele care-l învinseseră nu demult pe Carol XII la Poltava — spulberă speranţele lui Cantemir şi îl silesc să se exileze în Rusia.

Exil pe care-l îndură cu greutate, deşi va fi ţinut la mare cinste şi va avea răgazul să-şi isprăvească unele lucrări ca Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman, sau Descrierea Moldovei, care, timp de peste un veac, îi vor asigura o celebritate europeană.

Mai puţin norocos decît el, Constantin Brîncoveanu, care se menţine pe tronul Ţării Româneşti douăzeci şi cinci de ani, datorită iscusinţei şi generozităţii lui, dar pe care turcii, după fuga lui Cantemir, îl bănuiesc de uneltire cu ruşii şi cu imperialii, este decapitat la Constantinopol, în 1714, împreună cu cei patru fii ai săi şi cu boierul Ianache Văcărescu.

Vărul său, Ştefan Cantacuzino, care dăduse o mînă de ajutor ca să-l piardă, şi care-i urmează la tron, este şi el decapitat, după doi ani, împreună cu tatăl său, eruditul stolnic Constantin Cantacuzino, şi cu unchiul său, marele spătar Mihai Cantacuzino.

Poarta şi-a pierdut încrederea în domnitorii autohtoni. Pe viitor, domnii ţărilor române nu vor mai fi aleşi, ci numiţi direct de către Poartă, primii beneficiari fiind feciorii lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul.

Din 1711 pînă în 1821, treizeci şi unu de domni fanarioţi, făcînd parte din unsprezece familii, se vor urca, de şaptezeci şi cinci de ori, pe tronul celor două ţări. Vor aduce cu ei moravurile din Fanar, în care se întîlneau cîteva tradiţii bizantine şi multe apucături turceşti. La Bucureşti şi la Iaşi, la curte şi în rîndul boierimii, treptat, portul şi obiceiurile se orientalizează. Pentru călătorul apusean, la sfîrşitul veacului al XVIII-lea, Moldo-Valahia înseamnă intrarea în Turcia — sau, dacă vine dinspre Răsărit, înseamnă că nu a ieşit încă din Turcia.

 

Se ştie oare că, de pildă, cea dintîi Biblie tipărită cu litere arabe pentru creştinii din Siria a fost scoasă, în 1711, datorită generozităţii lui Brîncoveanu?

 

inspirat de NEAGU DJUVARA – ÎNTRE ORIENT ŞI OCCIDENT – Ţările române la începutul epocii moderne (1800-1848)
Standard
Informatii

De ce candidez

M-am născut în Piatra-Neamț, în martie 1982, oraș în care am reușit să mă realizez pe plan personal și profesional, și pe care îl voi îndrăgi pentru totdeauna. Aici am crescut, aici am pus bazele educației mele, pentru ca, ani mai târziu, să investesc în evoluția acestuia, în calitate de consilier local. Sunt căsătorit cu o femeie minunată, căreia îi mulțumesc pentru sprijinul necondiționat, și am doi băieți pentru care încerc să schimb în bine orașul Piatra Neamț.

 

Am absolvit Colegiul Național „Petru Rareș”, după care mi-am continuat parcursul academic alegând Facultatea de Drept, iar anii următori i-am dedicat programelor de formare și specializare, pentru ca, în prezent, să fiu consilier juridic definitiv, cu experiență dobândită în mediul public și privat.

Provin dintr-o familie de oameni credincioși, cu venituri medii, mama fiind juristă, tatăl inginer și sora profesor universitar, fapt care m-a determinat să îmi depășesc condiția și să lupt pentru reușită.

Mi-am petrecut cea mai mare parte din viață în Piatra-Neamț, alături de oamenii dragi mie. Astfel, pentru mine, Piatra-Neamț înseamnă mai mult decât un simplu oraș al Moldovei: înseamnă Acasă, locul în care am pus bazele formării mele ca om, și de care se leagă majoritatea amintirilor mele. Iată de ce problemele întâmpinate de cetățenii acestui oraș nu îmi sunt străine, ba din contră – provocările lor sunt și provocările mele.

 

Înțelegerea aprofundată a nevoilor cetățenilor din Piatra-Neamț se datorează atât faptului că am copilărit aici, cât și datorită profesiei mele de consilier juridic: acest cumul de experiențe mi-a permis să interacționez foarte mult cu oamenii de aici, să îi ascult, să îi înțeleg și să le împărtășesc problemele. Și acesta este unul dintre lucrurile care mă fac să cred că pot să fiu schimbarea de care ei au nevoie.

Profesia de consilier juridic mă reprezintă în totalitate, căci lupta pentru dreptate și echitate, dorința de a-mi ajuta semenii deține un loc central în topul priorităților mele, atât personale, cât și profesionale. Soția mea, precum și cei doi fii ai mei, în vârstă de un an și opt ani, mi-au fost alături atunci când am decis să mă implic activ în comunitatea în care am crescut, asumându-mi o funcție politică.

 

Astfel, începând din iunie 2012, deţin funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț, pe care îmi doresc să o valorific prin proiecte pentru orașul meu de suflet.

Sunt un optimist,  și cred sincer în schimbare, însă într-o schimbare bazată pe transparență. Sunt un tânăr dornic să facă lucruri bune pentru locuitorii Municipiului Piatra-Neamț.

 

Îmi doresc să transform Municipiul Piatra-Neamț într-un loc în care valorile şi principiile să se reflecte în toate domeniile, într-un loc care le conferă oamenilor sentimentul siguranţei de care au atât de mare nevoie, într-un loc în care s-ar întoarce oricând, indiferent unde s-ar afla.

 

 

Înainte de toate, sunt un om simplu. Un om simplu care știe că poate să aducă un plus de valoare comunității sale, care vorbește deschis despre pasiunile sale. Viața mea în afara activității de consilier local și a profesiei de consilier juridic este definită de câteva hobby-uri cu care mă mândresc: lectura, drumețiile montane și pescuitul – pasiuni care îmi alimentează entuziasmul și energia, și care îmi completează activitățile.

Îmi place să cred că viața noastră este o învățare continuă, o acumulare de experiențe și interacțiuni care ne provoacă să ne atingem potențialul maxim.

 

 

 

Construim împreună și putem să îndeplinim orice ideal!

Standard
Informatii

Deșteaptă-te, române!

29 iulie, Ziua Imnului Național

„Deșteaptă-te, române!” este imnul național al României, începând cu anul 1990. Melodia imnului a fost compusă de Anton Pann, iar versurile și aranjamentul aparțin lui Andrei Mureșanu (1816 – 1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848.

Standard